Mocne i słabe strony

Poniżej znajduje się skrócona wersja.
Całość dostępna do odsłuchu, link poniżej!

Wnioski z kilkudziesięciu lat badań Instytutu Gallupa:

W organizacji, w której osoba kierująca zespołem nie rozpoznaje mocnych stron poszczególnych pracowników, zaangażowanie jest małe i wynosi jedynie 9%.
W wykonywaną pracę maksymalny wysiłek włoży zaledwie JEDEN na 11 pracowników.

Kiedy zaś lider skupi się na mocnych stronach zespołu zaangażowanie wzrośnie do 73%.
To oznacza, że w pełni zaangażują się 3 na 4 osoby.

Czy wiesz jakie są Twoje mocne strony?
Co z nimi robisz?
Jak je wykorzystujesz?
Czy pracujesz nad nimi?
Czy z nich świadomie korzystasz?

A Jakie są Twoje słabe strony?
Czy jesteś ich w ogóle świadomy?
Czy czujesz potrzebę, aby nad nimi pracować?

Instytut Gallupa poszedł o krok dalej.
Tzw. Test Gallupa – narzędzie oceny osobowości z punktu widzenia psychologii pozytywnej.
Badanie to składa się ze 180 pytań.
W zależności od wybranej opcji, otrzymujemy na koniec raport TOP5 lub pełną wersję raportu z sekwencją 34 talentów.

Wg. Instytutu Gallupa talent to nasz naturalny wzorzec myślenia.
Dopiero inwestycja naszego czasu i energii w rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy (np. poprzez szkolenia) może go rozwinąć w mocną stronę.

Dlatego też wielu sportowców, nie bazuje tylko i wyłącznie na samym talencie.
Potrzebna jest praca.
Tak samo wygląda sytuacja u artystów, ale również i w życiu każdego z nas.

Mocna strona to natomiast zdolność stałego, ukierunkowanego, produktywnego wykonywania jakiegoś zadania.

Bo to trening dopiero czyni mistrza, a nie sam talent.


człowiek

by szanować drugiego człowieka,
sam wpierw swym zachowaniem winien wyrażać szacunek do siebie samego,
by dotrzymywać danego innym słowa,
umawia się na coś sam ze sobą i nie spocznie, dopóki dane słowo nie przerodzi się w realizację,
by kochać i dzielić się miłością,
wpierw winien umieć z serdecznością i troską przytulić siebie samego,
by zrozumieć drugiego człowieka,
pozwala by cisza, w której słyszalne są tylko własne myśli regularnie gościła w jego życiu,
by angażować czas dla innych,
sam wpierw winien zatroszczyć się o czas dla siebie,
by cieszyć się społecznym zaufaniem,
swym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami podnosi poziom samozaufania,
by widział sens pisania tych słów,
wierzy, że po drugiej stronie przeczytać winien je…

człowiek

Dariusz Hałdys


Dariusz Hałdys, eqmacademy.com